Focuscopy
Másolás- és Irodatechnika, Siófok
Mottónk:
Elnyerni és megtartani Ügyfeleink, partnereink megelégedettségét!

Működési területünkön a másolás- és  irodatechnikai kereskedelem és szolgáltatás meghatározó elemének a minőséget tekintjük, azt a mindennapi munkánk részeként tekintjük. Minőségpolitikánk, melyben elkötelezzük magunkat a minőség és a folyamatos tökéletesítés mellett egységesen és teljes körűen érvényes a Kft. valamennyi kereskedelemmel és szolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére.

 Rugalmasan alkalmazkodunk a piac új kihívásaihoz és ügyfeleink folyamatosan változó elvárásaihoz. Tevékenységünk középpontjában az Ügyfél áll. Az Ügyfél igényeinek magas szintű, folyamatos kielégítését tűzzük ki célul, hogy elnyerjük megelégedettségüket. Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására.Céljaink


Ügyfélközpontúság

Tevékenységünk középpontjában az Ügyfél áll. Az Ügyfél igényeinek magas szintű, folyamatos kielégítését tűzzük ki célul, hogy elnyerjük megelégedettségüket.

Pontosság, Minőség

Az Ügyfeleinkkel, partnereinkkel kötött szerződéseinknek, megállapodásainknak mindig a megfelelő időben, és minőségben teszünk eleget a mindenkori törvényekben és előírásokban szabályozottak szerint, a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi eszközök és személyi állomány minőség-centrikus, hatékony működtetésével, szervezésével.

Hosszú távú együttműködés

Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására.

Fejlődés

Elkötelezettek vagyunk a folyamatos minőségi fejlődés megvalósításában, a műszaki, technológiai és ügyfélszolgálati feladatok minőségének tökéletesítésében. Célunk a minőségpolitika megvalósítására képes munkatársi közösség kialakítása.

Új célok, fejlesztés

Munkafolyamatainkat szabályozzuk, ellenőrizzük, és értékeljük a kapott információk és adatok alapján, annak érdekében, hogy a hibák előfordulását megelőzzük, és új célokat és fejlesztéseket tűzzünk ki. Minden tevékenységünknek a magas színvonalú, minőségi kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység érdekeit kell szolgálnia. 

Eszközeink

  • A minőségi célok elérése érdekében a kereskedelem és szolgáltatás folyamatait az ISO 9001:2000. szabványos minőségirányítási rendszerbe foglaljuk. Kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük a minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi és módszertani feltételeit,  melynek biztosítéka egy független fél általi tanúsítás.
  • Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres szakmai és minőségügyi képzéssel, oktatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét és önképzését.
  • Elkötelezetten végzett minőségi munkával hozzájárulunk a Kft. alapvető céljainak eléréséhez.